Unified Communications


Unified Communications (UC) to określenie nowoczesnej integracji, głównie dla przedsiębiorstw,  usług komunikacji w czasie rzeczywistym (Real time) takich jak wysyłanie wiadomości (np. chat), informacje o obecności (presence), komunikacja głosowa (telefonia IP), funkcje mobilne (np. mobilność numeru, osiągalność pod jednym numerem – one number service), konferencje głosowe, video i „web-owe”, konwergencja usług sieci stacjonarnych i mobilnych (FMC), współdzielenie „pulpitu” , w tym  danych (uwzględniając np. interaktywne web-owe tablice), kontrola połączeń czy rozpoznawanie mowy. UC to także funkcje i usługi nie działające „w czasie rzeczywistym” określone jako „zunifikowane wiadomości” (zintegrowana z systemem komunikacji poczta głosowa, e-mail, SMS czy Fax ). UC to nie zawsze jeden produkt, ale grupa produktów dostarczających spójną „płaszczyznę” użytkownika poprzez szereg urządzeń i mediów.

Telekomunikacja i teleinformatyka


Jesteśmy obecni w energetyce, przemyśle, małych i dużych przedsiębiorstwach oraz instytucjach, bankach i urzędach. Realizujemy projekty, wdrożenia, integracje systemów teleinformatycznych łączności głosowej i transmisji danych w oparciu o najnowsze rozwiązania i trendy. Budujemy sieci strukturalne miedziane oraz światłowodowe, zakończone pomiarami oraz certyfikacją.

UNIFY OpenScape Xpert


Zaawansowany system łączności dealerskiej i dyspozytorskiej. Przeznaczony m.in. dla instytucji finansowych, banków, giełd, służb ratowniczych, przedsiębiorstw energetycznych, zakładów przemysłowych i wielu innych, gdzie wymagany jest szybki i stabilny kontakt z innymi jednostkami i oddziałami.

Zaawansowane funkcje integracji z rejestratorami rozmów, systemami CRM, systemami zarządzania i statystyk.

  • Stowarzyszenie Teletechników Polskich
  • Unify
  • AVer
  • Axis Communications
  • Cisco Systems

WSPARCIE SERWISOWE 24/7: +48 22 378 1610


Copyright © 2013 AGICOM. All rights reserved


Zasady użytkowania | Polityka prywatności | Cookies (CIASTECZKA)